Treibjagd

Treibjagd, Zellan, Pigmente, Eisen, 1996, Erwin Holl

Zellan, Pigmente, Eisen, 1996