Liegen für die gute Welt

Liegen für die Gute Welt, Holz, Leinwand, Zellan, Pigmente, Teppich, Aluminium, 1998, Erwin Holl

Holz, Leinwand, Zellan, Pigmente, Teppich, Aluminium, 1998