OS V

OS V, Eitempera und Öl auf Leinwand, 18,5 x 27 cm, 2001, Erwin Holl

Eitempera und Öl auf Leinwand, 18,5 x 27 cm, 2001